Domina i Stockholm

Professionell Domina i Stockholm med egen BDSM studio som alltid går grundligt till väga

Prova *Smisk/Pisk- olika typer av piskor finns att tillgå men även gammaldags aga.
*Trampling/Sitting
Inlåsning i bur, även längre tid
Placering i Stupstock,